bewerkt-1400

Borstvoeding geven is een natuurlijk gevolg van het krijgen van een baby. Tijdens de zwangerschap is het klierweefsel in je borsten toegenomen en na de bevalling gaan je borsten vanzelf melk produceren. Een goede start vergroot de kans op een succesvolle borstvoedingsperiode. Maar wat als de start niet vlekkeloos verloopt? Als het anders gaat dan verwacht? Het voeden pijn doet of je kindje niet goed groeit? Zoek hulp, het is de moeite dubbel en dwars waard.

Er zijn verschillende hulpverleners die je kunnen helpen als het voeden van je baby niet vanzelf gaat.
Het is goed om het verschil tussen deze zorgverleners te weten. Iedereen mag zich lactatieDESkundige noemen. Hun deskundigheid hangt dan vooral af van de ervaring die zij hebben met borstvoeding, al dan niet persoonlijk.

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten.

Ieder lid van de NVL heeft een opleiding gevolgd, een internationaal examen afgelegd en mag de titel ‘lactatiekundige IBCLC’ voeren, wat staat voor International Board Certified Lactation Consultant. Vervolgens moet de lactatiekundige zich iedere vijf jaar recertificeren. Alleen IBCLC-gecertificeerde lactatiekundigen of lactatiekundigen die de opleiding volgen, mogen (aspirant) lid worden van de NVL. Onder andere op die manier bewaakt de NVL de kwaliteit van het vak.

Lactatiekundigen IBCLC werken zelfstandig – alleen of in een groepspraktijk – of zijn verbonden aan een ziekenhuis, kraamcentrum of consultatiebureau. Ze geven borstvoedingsadviezen en -ondersteuning, verzorgen opleidingen voor andere zorgverleners en adviseren over het borstvoedingsbeleid van de instelling waar ze werken.

Wanneer deze lactatiekundige ook nog verbonden zijn met de vereniging borstvoeding natuurlijk (VBN) of la leche league (LLL) weet je zeker dat ze minimaal 6 maanden zelf borstvoeding hebben gegeven. Hierdoor kunnen zij jou nog beter helpen dan een lactatiekundige IBCLC die enkel als hulpverlener ervaring heeft met borstvoeding geven.

Ik ben geen lactatiekundige!
Ik ben wel een lactatieDESkundige. In oktober 2008 ben ik gestart met de opleiding tot contactpersoon bij de VBN. Hoewel het vrijwilligerswerk is kun je enkel contactpersoon worden nadat je succesvol de opleiding hebt doorlopen. Om contactpersoon te blijven moet je vervolgens minimaal 2x per jaar nascholing volgen.
In oktober 2009 mocht ik als contactpersoon aan de slag en heb ik 4 jaar informatiebijeenkomsten gegeven voor zwangeren. In 2012 heb ik het borstvoedingscafe zeewolde opgericht. Tegenwoordig heet het geen borstvoedingscafe meer maar MamaCaféZeewolde. Hier kun je nog altijd iedere eerste woensdag van de maand terecht voor vragen of de borstvoeding. Meer informatie over het mamacafe vind je hier.
Naast mijn werk als contactpersoon bij de VBN heb ik bijna 9 jaar persoonlijke ervaring met het geven van borstvoeding. Ik heb mijn 4 kinderen allemaal zelf gevoed. En hoewel dat zeker de eerste weken niet altijd even gemakkelijk ging heb ik mijn kinderen zelf de keus gelaten wanneer ze wilden stoppen met de borstvoeding. LactatieDESkundig dus.

Ook op consultatiebureau’s en bij de huisarts kun je terecht voor informatie over borstvoeding. Realiseer je wel dat in de 7 jarige opleiding van de huisarts er nog niet een hele bladzijde over borstvoeding gaat. Daarbij zijn beide instellingen helaas niet vrij van de invloed van kunstvoedingsfabrikanten met alle gevolgen van dien.

Bij vragen over de borstvoeding mag je altijd contact met mij opnemen. Ik kan je van de juiste informatie voorzien en indien nodig doorverwijzen naar een goede lactatiekundige.